Vandforsyning

Vandforsyning i Córdoba

BILD1590.JPG

Hvilke tekniske konstruktioner har det krævet at forsyne Cordoba med vand?

Vandforsyningens tekniske konstruktioner

Der findes flere forskellige metoder for at forsyne vand til Cordoba, vi har taget de teknologiske konstruktioner der hjalp med vandforsyning

Noria

De mest almindelige beskrivelser af Noria er en vandmølle, der anvendes til at hæve vand fra en flod, så det kan flyde af tyngdekraften gennem akvædukten til landsbyer og de dyrkede arealer til kunstvanding. Noria er den første fundne ”teknologi” til at hæve vand fra floden som drives af strømmen i floden.
Fig_9_Picture_noria_in_Hadith_Bayadh_wa_Riyadh.jpg

Ordet "Noria" stammer fra det arabiske sigt, Na-urah, der betyder "den første vandmaskine." Det var den tidligste mekanisk anordning, som fremdrives af mennesker eller dyr. Det Noria var en uundgåelig opfindelse, som startede udviklingen af utallige typer af hydrauliske og roterende maskiner. Gennem århundrederne har vandmøllen tilladt civilisationer, at pleje deres landsbyer og afgrøder med vand- den mest grundlæggende af ressourcerne. Med tiden, udløste det begyndelsen på en ny æra.

I begyndelsen af civilisationen, hvor jorden var tør, var det en praktisk metode, at bringe vand til afgrøderne. Denne grundlæggende nødvendighed blev aktiveret til opfindelsen af Noria til at løfte og flytte vand. Den omfattende udbredelse af disse maskiner i oldtiden viser, at landmændene længe siden havde et behov for mere vand end direkte nedbør. Opfindelsen af Noria var tydeligvis et enormt spring fremad i både teknologi og dyrkning af jord. Det er usikkert, hvornår og hvor Noria kom til eksistens. Men nogle oplysninger har givet muligheden for udviklingen af Noria og de efterfølgende maskiner.
image005.jpg
Billede 1. Noria I Cordoba, Sevilla. Idag er stort set det hele af Noria bevaret.

Idag findes der forskellige typer af maskiner med forskellige struktur, strømforsyning og formål. Nogle anvender begrebet Noria kun for at henvise til vandhjulet, som anvendes til at hæve vandet som er drevet af strømmen i en flod.

Anvendelse og opbygning

Noria er en vandmølle som anvendes til, at hæve vand fra floden. Det er en maskine som aktiveres af enten mennesker eller dyr. Noria har et stort, lodret beliggende hjul, den kan være omkring 50 til 80 meter i diameteren, der er udstyret med radial blade eller padler, som medhører rotationen af apparatet eftersom den bliver påvirket af den strømmende vand. Vandet fra floden kommer først i kontakt med den nederste nedsænket del af hjulet . Spande som blev fremstillet af træ, bambus eller lertøj var knyttet til kanten af hjulet. Mens maskinen roterer, bliver spande fyldt med vand, som bliver gennemført opadgående og spildt nær toppen af hjulet i et trug. Derefter returneres den tomme spand tilbage ned ved bunden af hjulet, til at gentage processen.
articles_200801_Indusrty_Focus2_Figure1-1.gif
Figur1. En del af Noria

Shaduf

En af de ældste metoder var den såkaldte, Shaduf. Det består af en træpæl, hvor man fastgjorde et tov og i enden af tovet bandt man en spand fast. Og ved at trække pælen op så bliver spanden fyldt op med vand. Trækker man den ned så pælens ene ende kommer op, så får man spanden med vand. Denne metode bruges ofte i en brønd, flod og lignende.
WATER_Shaduf-on-Nile.jpg

Qanat

Qanat var en af de mest grundlæggende metoder til at flytte vandet. Qanat betyder kanal. Det bygges ofte i enden af bjergene på grund af landskabsmæssige løft, så vandet kan transporteres ned til de bestemte steder. Der findes forskellige slags kanaler. Er den bygget over jorden kaldes det for en kanal, er det under jorden så er det en akvædukt.
WATER_sidebar_canal_W.tif
Her vises en underjordisk kanal som transporteres vand med.

Undersøg omfanget af hhv. vandforsyningen og kunstvandingen

Vandforsyning: Da kaliffen Abd-Ar-Rahman den 3. herskede, var Cordoba blevet så stor og magtfuld at han måtte anskaffe byen en vandforsyning.
Han vidste, at romerne brugte ressourcer som springvandet fra Sierra Morena i det 9.århundrede. Dette medførte til, at han også brugte denne ressource. Sierra Morenas omfang var omkring 80 km. Fra Sierra Nevadas bjerge lavede man vandforsyning til hele byen. Byen havde smukke pladser med springvand, og der var renovation.

Kunstvanding: På de kunstvandede arealer gav de nyindførte kulturplanter - ris, sukkerrør, kaffe, morbær, sydfrugter samt farve- og parfumeplanter - et rigt udbytte. Der blev skabt en arabisk bykultur, hvor håndværkere og handlende havde bestemte gader og kvarterer for hver vare. En bykultur hvor der var hospitaler for de fattige - stiftet og betalt af kaliffer og rigmænd - badeanstalter, rent drikkevand, overdækkede basarer og store gæst-giverier. Mens man i det øvrige Vesteuropa kunne finde enkelte byer med 10.000 mennesker, hvis man altså talte kvinder og børn med, levede der i de spanske storbyer over 100.000. Som et eksempel kan nævnes Córdoba, der skal have haft henved 500.000 indbyggere, 200 offentlige badeanstalter, 7 biblioteker, brolagte gader og gadelys. Det kan derfor ikke overraske, at den arabiske rejse, der i begyndelsen af 900-tallet besøgte Hedeby, u-landet Danmarks eneste store handelsby, ikke var særlig imponeret over, hvad han så.

Hvilken betydning har vandforsyningen haft?

Alle store byer blev placeret tæt på rig mulighed for vandtilførelse da vand er en essentiel del af et samfund. Den velfungerende vandforsyning i Cordoba gjorde at de kunne have alle de mennesker som der levede i byen. Altså der skal være en form for effektiv vandforsyning for at folket kan overleve og få vand. Plus der skal også være en form for oprydning efter folks toiletbesøg, så der ikke spredes sygdomme. Det er dog vigtigt at vandet er i bevægelse for sygdomme trives fortrinligt i stillestående vand. Faktisk var en af grundene til at rom faldt at de havde en del stillestående vand som medførte en epidemi der næsten halverede befolkningen.
40_big.jpg1

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License