Blev medlem af denne side

Før du kan skrive på denne wiki skal du være medlem. Du skal først melde dig ind i wikidot, derefter skal du melde dig ind på denne wiki.

Hvem kan blive medlem?

Alle elever i 2x og 2z på Avedøre Gymnasium kan blive medlem af denne side

Bliv medlem!

Hvis du vil være medlem så ansøg her

You need to have a Wikidot.com account and be signed to apply for membership.

if you already have a Wikidot.com account

or

it is worth it and is free

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License