Pararbejde i Cordoba

Find 3 historiske genstande (f.eks. et hus, en dør, et maleri, en arkitektonisk detalje eller ?) som I vil skrive om på wikien og holde et kort oplæg om, når I kommer hjem. I skal dokumentere genstandene med fotos og fortælle os om, hvad det er. I bestemmer selv, hvad I vil fortælle om I jeres oplæg, men stikord kan være:

- Hvor er genstanden fra i byen?
- Hvilket materiale er den lavet af?
- Hvornår er den fra?
- Hvad har den været brugt til?
- Hvad viser genstanden om Cordobas historie?

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License