2z Naturvidenskab

Som optakt til studieturen har vi AT om Sevilla torsdag den 4. og fredag den 5. marts. Hver gruppe skal her skrive en artikel på denne wiki om et kemisk-teknisk emne. Når vi kommer til Sevilla, skal alle elever desuden holde et oplæg om deres emne for en ny gruppe elever (matrixgrupper).

Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3
Sara Dilan Y Baris
Simon H Noura Ebru
Dilan E Yamina Esma
Mona Alisiv
Pshtiwan Seher
Simon C Ayesha

Gruppe 1: Metaller.
Skriv en artikel om metalfremstilling på wikien under ”kemi”. Artiklen skal inddrage følgende:
En tidslinje, der viser hvornår mennesket er begyndt at renfremstille og anvende forskellige metaller.
En oversigt over de råvarer, der anvendes til fremstilling af forskellige metaller. Prøv at beskrive disse råvarer kemisk og forklar hvor og hvordan de udvindes. Angiv så vidt muligt kemiske formler.
En redegørelse for hvordan de rene metaller udvindes fra råvaren. Angiv så vidt muligt kemiske reaktionsskemaer.
En oversigt over anvendelsesområder for forskellige metaller – sammenhold med deres kemiske og fysiske egenskaber.

Lav et oplæg om minerne ved Rio Tinto i Andalusien. Oplægget skal inddrage følgende:
Mineområdets historie.
Hvad har man brudt i området.
Hvordan minedriften i området er foregået.
Andet relevant, som I finder ud af under jeres arbejde med emnet.

Lav en lille folder, som kan udleveres til tilhørerne når I holder Jeres oplæg. Folderen skal fokusere på Rio Tinto minerne, men kan også indeholde relevante elementer fra Jeres artikel om metalfremstilling.

Materiale:
E. Rancke-Madsen: Kemiens Fødsel.
E. Rancke-Madsen: Grundstofefens opdagelseshistorie
H. Henriksen & E. Pawlik: Bogen om grundstofferne.
O. Bostrup: Oldtidens kemi.
H. Rasmussen: Kemien i menneskets tjeneste (1910)
Opfindelsernes bog (1912 / 1934)
Materiale fra Internettet (mineområdets hjemmeside: http://www.parquemineroderiotinto.com/)

Gruppe 2: Farver.
Skriv en artikel om farver på wikien under ”kemi”. Artiklen skal inddrage følgende:
En oversigt over anvendelsesområder for farver (herunder f. eks. tekstilfarver, pigmenter til maling og glasur til keramik).
Redegør for de kemiske forbindelser, der anvendes på de forskellige områder. Gør tydeligt opmærksom på forskelle mellem forskellige tidsperioder og gå ikke i dybden med den moderne udvikling efter ca. 1800.
En redegørelse for hvordan de anvendte kemiske forbindelser fremstilles ud fra naturens råvarer og hvordan de anvendes. Angiv så vidt muligt kemiske reaktionsskemaer.

Lav et oplæg om de dekorationerne i Mezquita-Katedralen i Cordoba Oplægget skal inddrage følgende:
Hvornår er de lavet.
Hvilke materialer og teknikker er anvendt.
Prøv at undersøge om de anvendte materialer og teknikker typiske for Andalusien på det pågældende tidspunkt. Anvendes der eksempelvis materialer, som må være skaffet langvejs fra eller er der anvendt teknikker, som tyder på influens fra andre lande.
Andet relevant, som I finder ud af under jeres arbejde med emnet.

Lav en lille folder, som kan udleveres til tilhørerne når I holder Jeres oplæg. Folderen skal fokusere på Mezquita-Katedralen i Cordoba, men kan også indeholde relevante elementer fra Jeres artikel om farver.

Materiale:
E. Rancke-Madsen: Kemiens Fødsel.
E. Rancke-Madsen: Grundstofefens opdagelseshistorie
H. Henriksen & E. Pawlik: Bogen om grundstofferne.
O. Bostrup: Oldtidens kemi.
H. Rasmussen: Kemien i menneskets tjeneste (1910)
Opfindelsernes bog (1912 / 1934)
Materiale fra Internettet (start evt på http://www.andalucia.com/cities/cordoba/mosque.htm

Gruppe 3: Byggematerialer.
Skriv en artikel om byggematerialer på wikien under ”kemi”. Artiklen skal inddrage følgende:
En oversigt over typer af byggematerialer. Sørg for at tydeliggøre om materialet er naturligt eller menneskeskabt. Prøv så vidt muligt at redegøre for den kemiske sammensætning af materialet.
En oversigt over de råvarer, der anvendes til fremstilling af forskellige byggematerialer. Prøv at beskrive disse råvarer kemisk og forklar hvor og hvordan de udvindes. Angiv så vidt muligt kemiske formler.
En redegørelse for hvordan de menneskeskabte materialer fremstilles ud fra råvaren. Angiv så vidt muligt kemiske reaktionsskemaer.
En oversigt over anvendelsesområder for forskellige byggematerialer – sammenhold med deres kemiske og fysiske egenskaber.

Lav et oplæg om byggematerialer i Katedralen i Sevilla. Oplægget skal inddrage følgende:
Hvornår byggeriet lavet.
Hvilke materialer og teknikker er anvendt.
Prøv at undersøge om byggemåden (konstruktion og materialevalg) er typisk for Andalusien på det pågældende tidspunkt. . Anvendes der eksempelvis materialer, som må være skaffet langvejs fra eller er der anvendt teknikker, som tyder på influens fra andre lande.
Andet relevant, som I finder ud af under jeres arbejde med emnet.

Lav en lille folder, som kan udleveres til tilhørerne når I holder Jeres oplæg. Folderen skal fokusere på Katedralen i Sevilla, men kan også indeholde relevante elementer fra Jeres artikel om byggematerialer.

Materiale:
E. Rancke-Madsen: Kemiens Fødsel.
E. Rancke-Madsen: Grundstofefens opdagelseshistorie
H. Henriksen & E. Pawlik: Bogen om grundstofferne.
O. Bostrup: Oldtidens kemi.
H. Rasmussen: Kemien i menneskets tjeneste (1910)
Opfindelsernes bog (1912 / 1934)
Materiale fra Internettet (Sevilla katedralens hjemmeside: http://catedraldesevilla.es/)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License