2z Historie

AT om Sevilla
Kære 2.z

Som optakt til studieturen har vi torsdag den 11. og fredag den 12. marts AT om Sevilla. Hver gruppe skal i løbet af de to dage arbejde med et historisk og et naturvidenskabeligt emne. Emnerne fremgår af skemaet neden for. I begge fag skal I i løbet af de to AT-dage skrive en tekst på vores wiki: Sevilla2010.wikidot.com. Desuden skal I holde et mundtligt oplæg i hhv. historie og naturvidenskab, når vi er i Sevilla. Når vi kommer hjem igen, får I desuden nogle nye opgaver til jeres wiki-sider, så vi arbejder også videre med dem, når vi kommer hjem.

Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3
Sara Dilan y Baris
Simon H Noura Ebru
Dilan E Yamina Esma
Mona Alisiv
Pshtiwan Seher
Simon C Ayesha

Gruppe 1: Katedral og Spaniensreligion
Skriv en artikel om katedralen i Sevilla, hvor I kommer ind på følgende:
- Redegør kort for katedralens historie og kom herunder ind på, hvornår byen blev kristen.
- Hvilken religion har man i Spanien (forklar) og hvilken rolle spiller religionen i samfundet?
- Beskriv katedralens gotiske arkitektur og giv konkrete eksempler på gotiske detaljer.
I 2.x er der en gruppe, der arbejder med samme emne, men det er meningen, så I alle kan holde oplæg om emnet dernede.
Tekster på nettet
Leksikonartikel om den romersk katolske kirke og spaniens religion.
Stinna Ahrendts: Spanien, Kristeligt Dagblad, 1. september 2010.
Find evt. selv mere materiale på nettet.

Gruppe 2: Torre del Oro og de store opdagelser

Skriv en artikel om de store opdagelsesrejser på vores wiki under ”Historie”. Artiklen skal besvare disse problemstillinger, men må gerne inddrage andet om emnet også.
- Beskriv kort opdagelsesrejserne der gik fra Spanien, med hoved vægt på Columbus.
- Hvordan var den ”nye verden” og hvordan påvirkede den Spanien.
- Præsenter Torre del oro i Sevilla
en tidsrejse” , s. 165-171: La intrusa (tyrefægtning), C. A. Reitzel, 2000.

Tekster på nettet:
Om Columbus navigation http://www.columbusnavigation.com/ og http://www.jmarcussen.dk/historie/reference/person/columbus.html
Kilder
http://www.ushistory.org/documents/columbus.htm

Gruppe 3: Spaniens historie og sevillas hisitorie
Skriv en artikel om nyere spansk historie i wikien under ”historie”. Artiklen skal indeholde følgende:
- Lav en tidslinje over spanskhistorie efter 1800 med alle væsentlige begivenheder.
- Find 2 nedslagspunkter på tidslinjen som I mener er specielt vigtige og skriv artikler om emnerne.
- Lav et kort overblik over Sevillas historie og beskriv hvordan byen er påvirket af det der er sket.
Tekster på nettet
http://da.wikipedia.org/wiki/Spaniens_historie

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License