2x Historie

Som optakt til studieturen har vi AT om Sevilla torsdag den 4. og fredag den 5. marts. Hver gruppe skal her skrive en artikel på denne wiki om et historisk emne. Når vi kommer til Sevilla, skal alle elever desuden holde et oplæg om deres emne for en ny gruppe elever (matrixgrupper).

Gruppe 1 Betül Serpil Haleema Arslan Egemen Laura
Gruppe 2 Sinan Mereym Kanwell Iman Yosuf Sara Martin
Gruppe 3 Asim Christian Azraa Edres Yusuf Hatice Dawda
Gruppe 4 Serife Kadir Sura Sigurd

Gruppe 1: Tyrefægtning og tyrefægterarenaen i Sevilla
Skriv en artikel om tyrefægtning på vores wiki under ”Historie”. Artiklen skal besvare disse problemstillinger, men må gerne inddrage andet om emnet også.
- Hvad er tyrefægtning og hvordan foregår det?
- Hvordan opfattes tyrefægtning i dag i Spanien?
- Præsenter tyrefægterarenaen i Sevilla

Tekster i kompendiet:
Jørgen Laurvig: Turen går til Sydspanien (8. udgave), 2007: s. 16-17: ”Mand og tyr”.
Judith Vogt: ”Spaniens Fascination – en tidsrejse” , s. 165-171: La intrusa (tyrefægtning), C. A. Reitzel, 2000.

Kilder på nettet:
Kristoffer Holm Pedersen: Matadorens leg med døden, Dagbladet Information, 16. juli 2009.
Film fra tyrefægtning 2009
Tyrefægterarenaens hjemmeside(på spansk).

Gruppe 2: Cordoba og moskeen (la mezquita)
Skriv en artikel om Cordoba på wikien under ”historie”. Artiklen skal indeholde følgende:
- Beskriv kort Cordobas historie og inddrag Cordoba-kalifatet 929-1031
- Præsenter la Mezquita (moskeen)
- Hvordan afspejler la Mezquita Cordobas historie?

Tekster i kompendiet
Jørgen Laurvig: Turen går til Sydspanien (8. udgave), 2007: s. 77-81.
Anker Leo Jensen (m.fl.): ”Spanien, anderledes?”, s. 40-48.

Tekster på nettet
Anna Thejsen og Kaspar Krogh: Den kristnede moske, Århus Stiftstidende , 23. august 2009.
Video på youtube: La Mezquita (Cordoba Mosque) Se også relaterede videoer.

Gruppe 3: Alcazar og arkitektur
Skriv en artikel om Alcazar de Seville på vores wiki under historie.
- Præsenter Alcazar de Seville
- Hvad kendetegner slottets arkitektur, herunder den såkaldte mujédar-stil? (giv eksempler via billeder).
- Redegør for den islamiske opfattelse af haver ud fra teksten ”Små paradiser”.
- Præsenter herefter udvalgte dele af slottets haver og påvis islamiske træk.

Tekster i kompendiet:
Jørgen Laurvig: Turen går til Sydspanien (8. udgave), 2007: s. 66.
Annemarie Schimmel: Små paradiser. Blomster og haver i Islam, s. 11-14.

Tekster på nettet:
Wikipedia: Alzacar de Seville. Find selv mere om slottet.
Wikipedia: Mujédar

Ekstra tekst (ikke lektie):
Marianne Barrucand: Moorish architecture in Andalusia , s. 162-170.

Gruppe 4: Katedral og Spaniens religion
Skriv en artikel om katedralen i Sevilla, hvor I kommer ind på følgende:
- Redegør kort for katedralens historie og kom herunder ind på, hvornår byen blev kristen.
- Hvilken religion har man i Spanien (forklar) og hvilken rolle spiller religionen i samfundet?
- Beskriv katedralens gotiske arkitektur og giv konkrete eksempler på gotiske detaljer.

Tekster i kompendiet:
Jørgen Laurvig: Turen går til Sydspanien (8. udgave), 2007: s. 8-11 og s. 64, 65 og 66.

Tekster på nettet
Leksikonartikel om den romersk katolske kirke og spaniens religion
Stina Ahrendts: Spanien, Kristeligt Dagblad, 1. september 2010.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License