Metaller

Her skriver gruppe 1 (z-klasse) deres artikel om metaller.
En oversigt over de råvarer, der anvendes til fremstilling af forskellige metaller. Prøv at beskrive disse råvarer kemisk og forklar hvor og hvordan de udvindes. Angiv så vidt muligt kemiske formler

Brugte råvarer til fremstilling af forskellige metaller

Aluminium

Aluminium fremstilles som alle andre metaller ud fra malm. Malm er en betegnelse for den naturlige fremkomst af et metal som skal bearbejdes for at få det rene metal. Aluminium udvindes fra mineralet Bauxit. Bauxit består af en række forbindelser med aluminiumhydroxider. Processon blev udviklet i 1880'erne og klades for Bayer-processen. Det tørrede og knuste malm (Bauxit) bliver opløst ved en behandling med natriumhydroxid (NaOH) under højt tryk og høj temperatur. Ved at filtrere opløsningen får man rent aluminiumhydroxid, hvor man derefter under ophedning i ovn omdannes til oxid, altså aluminiumoxid. Reaktionen er som følge:

2Al(OH)3 (Bauxit) + NaOH —> Al2O3 + 2H2O + Na+

Næste trin til fremstilling af det endelige Aluminium er en proces der kaldes for Hall-Héroult-processen.
Det er en elektrolyse i smeltet kryolit som har den kemiske formel Na3AlF6. Karret varmes op til 1000 grader og løbende tilsættes aluminiumoxiden. I bunden af karret er der grafit pladen som den rene aluminium samler sig om i klumper. Metallet tappes ud af karret og bliver støbt i blokke.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License