Farver

Farver som vi kan se er fremkaldt af elektromagnetisk stråling, først og fremmest indenfor den synlige del af sollysets spektrum.
Farven på en genstand er afhængig af det lys som genstanden udsender. Udstrålingen kan være direkte eller bestå af refleksion af lyset fra en lyskilde, som forandrer karakter ved at det absorberes af genstandens overflade. Der findes naturlige og kunstige farver.
De kunstige farvestoffer er kemisk fremstillede stoffer, der ikke er naturligt forekommende. Særligt de blå farver bliver brugt, da der ikke findes mange andre muligheder.
De kemiske farver er de mindst flygtige eller mest bestandige af farverne. De findes i dyr, planter og mineralriget og er bundne til selve stoffet.
De kemiske farver er ikke afhængige af andre forhold end lysets tilstedeværelse og materialets kemiske sammensætning. Alle farver som knytter sig til en genstands stoflighed og kan iagttages under mikroskop som synligt farvepigment er kemiske farver.

Definitionen på uorganiske pigmenter er, de er findelte faste stoffer, som er uopløselige i opløsningsmidler og det kan være syntetisk fremstillede forbindelser af undergrundsmetaller, som oxider, sulfider, sulfater og carbonater.
Gul okker og kridt har været kendt og brugt i tusinder af år. De blev blandt andet anvendt til maling. Forskellige okkertyper blev fx brugt af Neandertalerne i Europa fra omkring 70 000-40 000 år siden, og derefter af Cromagnonfolket.
Kridt (CaCO_3), gul okker( Fe_2 O_3 x H_2 O), Grønjord (Fe–silikat) og mange andre blev brugt fra 500 tallet og bliver stadig brugt i det 20. Århundrede. Bly-Tin-Gul brugte man i starten af antikken (500) men det stoppede allerede i middelalderen og efter barokken brugte man det igen indtil det 19. Århundrede.
De farver som har været anvendt siden 500 tallet er mineraler fra jorden, mens nogle af de farver som blev fremstillet efter det 18. Århundrede, er syntetisk fremstillet og er giftige, som for eksempel chromgul.

Det gamle minoiske palads på Kreta er 3000-4000 år gammelt og har forskellige farver som er rekonstruerede. På søjlerne af paladset, kunne der havde været brugt marsrødt og enten kul eller mangasort. Væggene kunne være malet med marsgul og dekoreret med en blå farve som kunne være Ægyptisk blå (〖Na〗_2O CaO CuO SiO_2), Azurit (2CuCO_3 Cu 〖(OH)〗_2)eller Lapis Lazuli (Na_8 Al_6 Si_6 O_(24 ) S_2).
purpur, rødviolet naturfarvestof, har været kendt siden oldtiden som et kostbart og meget eftertragtet farvestof til tekstilfarvning. Kostbarheden indebar, at purpurfarvet klædedragt fortrinsvis var forbeholdt konger og kejsere. Purpur er derfor i årtusinder blevet betragtet som et symbol på rigdom og magt. Siden 1897 har det kunnet fremstilles syntetisk i industriel målestok.

Indigo er også navnet på et blåt farvestof til tekstilfarvning, som tilhører gruppen af såkaldte kypefarvestoffer. Indigo blev tidligere anvendt som pigment i kunstnerfarver, både i olie og i vandigt medium. Det er brugt i Østens malerkunst og i fx europæisk staffelimaleri i 1600-t. Indigo, der er det mest stabile naturlige organiske pigment, man kender, ligner i farvetone meget berlinerblåt, som afløste indigo i løbet af 1700-t.

Alizarin, 1,2-dihydroxyantrakinon, er rødt farvestof, som var kendt i antikken; benyttet til farvning af bomuld og silke. Det anvendes i kombination med metalsalte (fx af calcium, aluminium og chrom) som bejdsefarvestof, hvorved opnås forskellige farvenuancer, fx purpurrød, rosarød og brunviolet.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License