Astrolabium

Hvad er det?

Et astrolabium er et transportabelt instrument som man brugte til at måle himmellegemes højde over horisonten. Det var kendt i antikkens Grækenland. I middelalderen kom det forbedret til Europa fra de arabiske lande.

Hvordan virker astrolabiet?

Den mest primitive form af astrolabiet er en cirkulær skive med gradinddelinger. Den har en drejelig lineal som går gennem centrum. Linealen har en pil lignende spids i hver ende. Når man skal bruge astrolabiet skal man hænge det lodret opad og man drejer derefter skiven mod det ønskede himmellegeme. Højden aflæses derefter på astrolabiets gradinddeling. Mange astrolabier har datoer, vha. datoen kunne man aflæse tiden. Man drejede den runde skive(stjernekortet) til den dato det var, så den stod i en linje mod øst horisonten på pladen under. Linealen drejedes henover punktet og tiden aflæses derefter nærmest datoen hvor den krydser på timeskalaen.

Hvilken betydning har navigation har haft?

Først og fremmest med instrumentet kunne man løse en lang række astronomiske opgaver, og det fik især stor betydning helt frem til 1800-t.; f.eks. anvendtes det i vid udstrækning på de store opdagelsesrejser. Astrolabiet afløstes som navigationsinstrument af den nøjagtige sekstant. Det har også haft et stort betydning for araberne, de brugte bla. metoden til at finde vejen til deres hellige sted ”Mekka”. Navigationen blev indstillet i retning mod Mekka, og ud fra det kunne de finde vejen dertil.

Forklar om udviklingen af Astrolabium?

Begrebet ”Astrolabium” stammer fra Grækenland. Navigationen blev opfundet af grækerne, hvorefter araberne overtog den og videreudviklede den, så det i middelalderen kom til Europa fra de arabiske lande, hvor den var blevet forbedret.
Man brugte Astrolabium til 1800-tallet. Derefter benyttede de sekstanten, som var mere præcis.

The Eastern astrobales

Den fanger placeringen af stjerner og kalkulerer næsten alt det der behøves at vide angående disse stjerner. Brugen af astrolabes var i første omgang et hit i den Islamiske verden og der gik flere århundreder før Europa var vidne til denne mærkværdige genstand. Her nåede the astrolabes også Spanien.

The Western astrolabes

The western astrolabes er indskrevet på latin og da dette sprog var det internationale sprog på daværende tidspunkt, var der mange som forstod at aflæse the astrolabes. Dog var der mange kvikke matematikere og instrument-makers som lavede en mindre og mere overskuelig version af the western astrolabes. Det var en stor ære at være i besiddelse af the astrolabes, da ejerens sås som værende klog og af god smag. Derudover blev nogle astrobales også udprintet i papirform og nogle af disse er stadig at se den dag i dag.

Kilder:

http://www2.kb.dk/udstillinger/astroweb/instrumentermetoder/astrolabium.html
Islamic science and Engineering

astrolabiumrenset.gifFoto=TWUXUW4M
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License