Arabisk Matematik

Arabisk matematik

Titalssystemet der er optakten til matematikken idag

Det siges at det Arabiske talsystem, også kaldt titalssystemet er verdens mest brugte talsystem, og udbredte. Det er blevet opfundet af indere, videreført til Vesten af araberne og i dag brugt over hele kloden. Det fantastiske ved indernes system er opfindelsen af tegnet nul, der gør det muligt at nedskrive en talklasse altså tier, enere og hundrede.

Titalssystemet er som et mundtligt tællesystem en del ældre end det bemærkede titalssystem. Det siges at, det har været udviklet af det indoeuropæisk-talende folk, som udvandrede fra området ved Sortehavet.

450px-Arabic_numerals-en.svg.png

Brugen af arabisk matematik

Al-Khwarizmi som var en muslimsk matematiker, var en af de første til at bruge 0 i talpositionssystem. Derudover skrev han en bog om Algebra, som man regner med er den første bog omkring Algebra. Ordet Algoritme stammer fra hans navn. Han gjorde det indiske talsystem kendt hos araberne.

Senere hen anvendte en anden arabisk matematiker ved navn, Abu Kamil Algebra til at løse geometriske problemer.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License