2x og 2z's studietur til Sevilla 2010
sevilla3.jpg

Om denne wiki

Det er meningen at disse sider skal bruges til at samle alle informationer om vores studietur til Sevilla.

Alle praktiske oplysninger kommer til at stå her, men der er meningen at I også selv skal bidrage til siderne.
I skal f.eks. skrive om

  • opgaver I laver i de forskellige fag i relation til studieturen
  • interessante ting om Sevilla
  • praktiske oplysninger om turen

I vil senere få at vide hvordan I kan skrive på denne wiki.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License